Ekonomiska Händelser 2014/05/05

01:30 AUD Bygglov Prognos: 1.0% Föregående: -5.0%

Här mäts skillnaden i antalet nya bygglov på månadsbasis. Bygglov är en viktig indikering på efterfrågan inom fastighetssektorn. Ett högre värde borde ha en positiv inverkan på den australiensiska dollarn, ett lägre värde än förväntat borde dock ha en negativ effekt på AUD.

09:00 EUR EU Ekonomiska prognoser Prognos: 54.1 Föregående: 53.1

Prognoserna är Europeiska kommissionens underlag för att utvärdera ekonomiska resultat och trender i EUs medlemsstater. i anseende av eventuella potentiella åtstramningar och andra nedskärningar.