Hedging

HedgingVid all finansiell handel så är riskmedvetenhet av största vikt. Hedging är en strategi som tillåter att minimera risken och maximera förtjänsten. Genom att avvända hedging som en strategin kan även låta dig tjäna pengar utan att medvetet välja en marknadsriktning.

Vid hedging så finns alltid två möjliga resultat som vi ska försöka illustrera med ett exempel.

Efter att ha analyserat valutaparet EUR/USD så tror du att stiga över 1,3050 den närmaste timmen. Du köper en Call/Above option för 1000€. Marknaden går som du förutspådde och priset är nu 1,3075. Då du vet att marknaden kan fluktuera snabbt, och att priset kan gå ner igen så vill du täcka din risk det vill säga hedga din risk.

För att hedga din risk så köper du en Put/Below option till det nya priset av 1,3075 för samma summa, det vill säga 1000€.

Om inlösen för båda optionerna är mellan 1,3050-1,3075, så tjänar du på båda positionerna.

Resultat 1.
Du kan tjäna på båda optionerna som illustreras i tabellen nedan.

Resultat 2.
Dukan tjäna på en av de två optionerna. Dettakan hända på marknaden går under 1,3050 då blir Call optionen en förlust medan Put optionen blir en vinst. Fast du har förlorat en mindre summa, så har du även minskat förlusten som skulle kunna uppstå om du endast haft en position i en riktning.

 Resultat Vinst Call Option Vinst Put Option  Total Avkastning Total Vinst/Förlust
 Pris över 1,3075 1850€ 0€ 1850€ -150€
 Pris mellan 1,3050-1,3075 1850€ 1850€ 3700€ +1700€
 Pris under 1,3050 0€ 1850€ 1850€ -150€

Genom hedging så kan en investerare handla 8 gånger och förlora 7 av transaktionerna och ändå täcka alla förluster och gå i vinst från en vinstgivande transaktion.